Rodzina

Jakie są wymogi formalne przy składaniu pozwu o rozwód? Odpowiada radca prawny Małgorzata Maciejewska

• Zakładki: 22 • Komentarz: 2


Rozwód jest trudnym i stresującym doświadczeniem. Aby go uzyskać, trzeba wykazać, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, czyli zerwanie więzi uczuciowych, fizycznych oraz gospodarczych. Kolejną bardzo ważną kwestią jest odpowiednie sporządzenie pozwu i zadbanie o dowody na przytaczane w pozwie zarzuty. Dowiedz się, jakie dokumenty musisz złożyć do sądu. Ewentualne braki formalne mogą wydłużyć sprawę o co najmniej kilka miesięcy. 

Pozew rozwodowy powinien zawierać oznaczenie sądu, do którego jest kierowany. Należy w nim umieścić dane małżonków – imię i nazwisko, adres oraz PESEL każdej ze stron. Pozew może zawierać wniosek o rozwód bez orzekania o winie lub orzeczenie o wyłączonej winie drugiego małżonka, a także inne żądania, np. dotyczące alimentów. Ważną częścią pozwu jest uzasadnienie. Jest to część, w której opisuje się, w jakich okolicznościach nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego, jak wyglądał przebieg małżeństwa, a także, na czym polega wina (w przypadku pozwu z orzekaniem o winie) i w czym się ona przejawia. Warto również opisać inne kwestie, które mogą mieć wpływ na przebieg sprawy.  Pozew należy dostarczyć do zarówno do sądu, jak i współmałżonka. 

Pozew rozwodowy Łódź – dokumenty

Pozew o rozwód należy złożyć w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach do biura podawczego sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu nadal zamieszkuje. W przypadku braku takiej podstawy właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i ta okoliczność nie jest spełniona, to wówczas właściwość sądu określa się na podstawie miejsca zamieszkania strony powodowej. Złożenie pozwu rozwodowego Łódź wiąże się z wniesieniem opłaty stałej. Wynosi ona 600 zł. 


Ważne załączniki, czyli co dołączyć do pozwu?

  • Odpis pozwu.
  • 2 egzemplarze (oryginał i kserokopia) odpisu skróconego aktu małżeństwa (nie powinien być starszy niż 3 miesiące).
  • Po 2 egzemplarze (oryginał i kserokopia) odpisów skróconych aktów urodzenia małoletnich dzieci.
  • 2 egzemplarze (oryginał i kserokopia) zaświadczenia o wysokości dochodów z 3 ostatnich miesięcy.
  • Umowy majątkowe małżeńskie, np. intercyzę (jeżeli istnieją).
  • Potwierdzenie dokonania opłaty sądowej w kwocie 600 zł i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
comments icon2 komentarze
2 komentarze
44 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *