Ślub

Gdzie wziąć szybki ślub kościelny?

• Zakładki: 70


Ślub kościelny to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego człowieka. Wiele osób marzy o tym, aby móc wziąć szybki ślub kościelny. Istnieje wiele miejsc, gdzie można to zrobić. Można wziąć szybki ślub kościelny w swojej parafii lub w innej parafii, która jest blisko miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z usług specjalnych firm, które oferują szybkie śluby kościelne. Te firmy oferują usługi dostosowane do potrzeb i oczekiwań pary młodej. Mogą one również pomóc w organizacji ceremonii i przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do uzyskania stałego statusu małżeńskiego.

Jak zorganizować szybki ślub kościelny?

Aby zorganizować szybki ślub kościelny, należy w pierwszej kolejności udać się do parafii, w której ma odbyć się ceremonia. Następnie należy złożyć wniosek o zawarcie małżeństwa oraz przedstawić wymagane dokumenty, takie jak akt urodzenia, świadectwo chrztu i świadectwo bierzmowania. Po złożeniu wniosku i przedstawieniu dokumentów parafia może wydać zgodę na szybki ślub kościelny. Następnie należy ustalić datę ceremonii oraz skontaktować się ze sprawującym mszę księdzem. Wreszcie trzeba zorganizować miejsce ceremonii oraz przygotować go odpowiednio do jej potrzeb.

Gdzie można wziąć szybki ślub kościelny?

Możliwość wzięcia szybkiego ślubu kościelnego zapewniają niektóre parafie. W celu uzyskania informacji na ten temat należy skontaktować się z duszpasterzem wybranej parafii.

Zdjęcie: shutterstock

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia szybkiego ślubu kościelnego?

Aby zawrzeć szybki ślub kościelny, należy przedstawić następujące dokumenty: akt urodzenia obojga narzeczonych, świadectwo chrztu, zaświadczenie o stanie cywilnym, zaświadczenie o braku przeszkód kanonicznych do zawarcia małżeństwa oraz dowody tożsamości.

Podsumowując, wzięcie szybkiego ślubu kościelnego jest możliwe w wielu miejscach. Można to zrobić w parafii, gdzie oboje narzeczeni są zameldowani, lub w innej parafii, jeśli mają na to zgodę proboszcza. Można również skorzystać z usług kapłana lub duszpasterza, który może udzielić ślubu poza miejscem zamieszkania narzeczonych. Wreszcie, istnieje możliwość skorzystania z usług specjalnych firm ślubnych oferujących szybkie śluby kościelne.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
59 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *